Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 12. 11. 2017
Víte že ...

Člověk není atomem ztraceným v

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 12. 11. 2017 Tisk E-mail
sobota 11. listopadu 2017, 22:55

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, veď svou církev, aby pod ochranou svatých apoštolů Petra a Pavla šla cestou, kterou jí ukázali, a na jejich přímluvu jí stále dávej milost, potřebnou k jejímu růstu. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane, na přímluvu svaté Anežky, prosíme za obrácení našeho národa: Prosíme o milost pro každého člověka k otevřenosti a k přijetí Ježíšovy lásky.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, praví Pán, budete-li mít lásku k sobě navzájem
(Jan 13,35)

Svatá Anežko, oroduj za nás.
Ušlechtilá ratolesti rodu královského,
Snoubenko nebeského Ženicha Ježíše Krista,
Dobroditelko chudého lidu,
Moudrá rádkyně českých vládců,
Ochránkyně České země,

Abychom vroucně milovali svého Spasitele,
oroduj za nás
Abychom Bohu sloužili čistým srdcem,
Abychom neohroženě vyznávali víru,
Abychom snášeli veškerá utrpení s odevzdaností do vůle Boží,
Abychom vždy pamatovali na nebeskou vlast,
Abychom s milostí Boží došli do neskonalé slávy,

Modleme se: Bože, tvá služebnice Anežka šla za tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si chudobu, následovala tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.