Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 5. 11. 2017
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 5. 11. 2017 Tisk E-mail
neděle 05. listopadu 2017, 00:08

Bože, probouzej v našich rodinách touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 5. 11. 2017, 31. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. (Lk 1,13)

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, probouzej v našich rodinách touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitba za děti

Svatá Panno, naše drahá Matko Ustavičné Pomoci,
pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi pod svou ochranu malé děti, které Bůh tak velmi miluje.
Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím
i na jejich čisté, neposkvrněné duše.
Ochraňuj je před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce.
Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život,
si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který
si vyžaduje mnoho námahy a lásky.
Nakonec tě, drahá Matko Ustavičné Pomoci, prosím, aby tyto milé děti vešly jednou do krásného nebe jako andělé.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.