Víte že ...

I když mě už nikdo neposlouchá,

Celý článek..

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 30. října 2017, 22:33

Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA.

Minulou neděli při sbírce na misie jste v naší farnosti věnovali 55.210,- Kč. Kéž Bůh odmění vaši štědrost.

V úterý 24. října zemřel pan Stanislav Vašák. Se zesnulým se rozloučíme v úterý 31. října při mši sv. ve 14 hod. v kostele sv. Mořice. Kéž ho Pán přijme do svého nebeského království.

SVÁTKY V TÝDNU:

Středa 1. listopadu - Slavnost VŠECH SVATÝCH

Čtvrtek 2. listopadu - Vzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Sobota 4. listopadu - památka sv. Karla Boromejského, biskupa

Pořad bohoslužeb ve středu 1. listopadu

6.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže

17.00 hod. - kostel sv. Mořice

Pořad bohoslužeb ve čtvrtek 2. listopadu

6.00 hod. - kaple sv. Vincence na Malém Valu

11.30 hod. - kaple Povýšení sv. Kříže

15.00 hod. - kostel sv. C+M v Psychiatrické nemocnici

17.00 hod. - kostel sv. Mořice

POZOR! Změna bohoslužby:

Mše svatá ve středu 1. listopadu bude v 17.00 hod. u svatého Mořice. V kostele sv. Jana Křtitele mše svatá nebude.

Vše podstatné týkající se možností a podmínek k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci, času adorací, příležitosti ke svátosti smíření, - to vše spolu s nabídkami setkání a duchovních obnov, najdete ve farním týdeníku TRIO EXPRES.

V pátek 3. listopadu zveme rodiče s dětmi, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání, ke slavení prvních pátků v měsíci. Přijďte v 16.30 hod. na vikárku. Po mši svaté bude schůzka našich ministrantů, začátek v 18.00 hod.

Pobožnost za zemřelé bude na místním hřbitově příští neděli v 15.00 hod.

Prosíme ochotné muže i ženy, aby přišli pomoci s podzimními pracemi na dvoře i na zahradě proboštství. Plán práce je pokračovat v sekání dřeva, dokončení nátěrů zahradního altánu, obrývání růží, úprava květinových záhonů, vyhrabávání i odvoz listí. Současně provedeme úklid a vyzdobení kněžských hrobů. Práce budou probíhat po celý týden od pondělí do pátku. Prosím hlaste se pro organizaci Vítu Pořízkovi.

Děkujeme.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.