Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 22. 10. 2017
Víte že ...

Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 22. 10. 2017 Tisk E-mail
neděle 22. října 2017, 01:46

Bože, dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska posílená milostí svátosti manželství.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 22. 10. 2017, 29. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré
a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi, jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska posílená milostí svátosti manželství.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti,
doufám v tebe a miluji tě.

Prosím za odpuštění pro ty, kdo v tebe nevěří,
tobě se neklanějí, v tebe nedoufají, a tebe nemilují.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen.
A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.

Ó, můj Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.