Víte že ...
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy
Celý článek..

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 16. října 2017, 22:41

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Ve středu je svátek sv. Lukáše, evangelisty.

Pamatujme na studenty arcibiskupského gymnázia, kteří budou v pátek 20. října v našem kostele sv. Mořice při mši svaté v 11.00 hod. přijímat svátost biřmování z rukou nově jmenovaného pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka.

Příští neděle - 29. v liturgickém mezidobí - je SVĚTOVÝM DNEM MODLITEB ZA MISIE. Koná se sbírka na misie.

Také zakoupením Misijního kalendáře, který bude k dispozici v našich kostelech a kaplích, můžete podpořit aktivity Papežského misijního díla.

Zpěváky všech věkových kategorií zveme na první zkoušku sboru, který chceme vytvořit při kostele sv. Mořice, a jako první společný úkol nacvičit vánoční program. První zkouška se bude konat ve čtvrtek 19. října v 18.00 hod. ve zpěvárně na vikárce. Další zkoušky budou probíhat dle domluvy.

Příští neděli odpoledne začíná malý turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Přihlaste se zavčas. Bližší informace jsou ve farním týdeníku.

Všimněte si v našem zpravodaji pozvání k modlitbě:

  • Ve středu se můžete vrodinách sdětmi zapojit do celosvětové modlitby růžence. I když nemůžete dopoledne, najděte si čas večer.
  • Vsobotu večer se vrodinách připojte kmisijnímu mostu modlitby.
  • Na základě výzvy našich biskupů ke společné modlitbě za volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, vás pracovnice Děkanátního centra pro rodinu zvou kmodlitbě vpátek 20. října od 8 do 9 hod. vkřestní kapli kostela sv. Mořice.

Prosíme ochotné muže, aby přišli v úterý odpoledne od 15 hod. na brigádu na proboštství: v plánu práce je sekání dřeva a obnova nátěru altánu. Občerstveni je rovněž zajištěno. Ochotní muži v důchodu mohou přijít i v dřívějším čase.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.