Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 10. 2017
Víte že ...

Kdo směřuje k Bohu, ten se nevzdaluje lidem,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 10. 2017 Tisk E-mail
neděle 15. října 2017, 01:43

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům arcibiskupského gymnázia, dej církvi sílu ke hlásání evangelia všem národům a nás veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 15. 10. 2017

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázáním i tím, co napsal, hlásal nezměrné bohatství tvé milosrdné lásky; prosíme tě, dej, aby ti, kdo přijali víru, vytvářeli jednotu srdce i ducha, a aby všichni lidé uviděli tvou spásu. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Duchu Svatý, buď světlem biřmovancům arcibiskupského gymnázia, dej církvi sílu ke hlásání evangelia všem národům a nás veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život každého člověka od početí
až do přirozené smrti;

ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy;

ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společnosti;

ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.

Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom přispívali ke šťastné budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky,
Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly.

Přijď tajemný jásote v slzách světa, vítězný živote
ve smrti země, Otče chudých, oporo utištěných,
světlo pravdy, lásko, která se vylila do našich srdcí.

Přicházej denně, stále znovu a více.
Miluji tě, protože jsi láska sama. Děkuji ti, oživovateli.

Duchu svatý, přebývej ve mně, buď pečetí živého Boha ve mně, protože jsme jeho vlastnictvím.
Neopouštěj mne ani v boji života, ani na konci, až mne všechno opustí. Přijď Duchu svatý!

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.