Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 8. 10. 2017
Víte že ...

Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 8. 10. 2017 Tisk E-mail
neděle 08. října 2017, 01:01

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 8. 10. 2017, 27. v mezidobí

Pane Ježíši, ať modlitbou růžence a slavením prvních sobot v měsíci s láskou k tobě prosíme za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 8. 10. 2017, 27. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane Ježíši, ať modlitbou růžence a slavením prvních sobot v měsíci s láskou k tobě prosíme
za obrácení hříšníků a na smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitba jubilea Fatimy 2017

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
Požehnaná mezi všemi ženami,
ty jsi obraz církve oděné do velikonočního světla,
ty jsi sláva našeho lidu,
ty jsi vítěz nad znamením zla.
Proroctví milosrdné lásky Otce,
učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha Svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí,
věčným pravdám, které Otec zjevuje svým maličkým.
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm hříšníků
a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce, odevzdávám se tobě.
Skrze tebe, v jednotě se svými bratry a sestrami,
se zasvěcuji Bohu, ó, Panno růžence z Fatimy.
A takto obklopen(a) Světlem,
které vychází z tvých rukou,
smím chválit Hospodina na věky věků. Amen.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.