Víte že ...

Sdílení hmotných statků a zdrojů, z nichž vychází opravdový rozvoj,

Celý článek..

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
úterý 03. října 2017, 00:32

Děkuji všem, kteří pomáhali připravit poutní slavnost minulou neděli v naší farnosti sv. Mořice. Všem, kdo připravovali liturgii, uklízeli a zdobili kostel, připravili pohoštění a pomáhali při organizaci odpoledního setkání farníků. Velký dík patří i sestrám sv. Vincence, že nám poskytly prostory ve svém klášteře.

V měsíci říjnu jsme zvláště zváni ke společné modlitbě růžence. Hned při prvním zjevení ve Fatimě 13. května 1917 Panna Maria vybízí: „Modlete se denně růženec." Přijměme tuto výzvu. Modlete se v rodinách, ve společenstvích i soukromě. A modleme se společně ve farnosti přede mší svatou. Znamená to přijít o půl hodiny dříve. Ve středu vedou studenti modlitbu růžence v kostele sv. Jana Křtitele od 17.30 hod. V ostatní dny, prosím, zapojte se do vedení modlitby a přicházejte v hojném počtu. Povzbuzením nám mohou být i slova papeže sv. Jana Pavla II., který měl vždy při sobě růženec a rád se ho modlil. Říká nám:

„Dívám se na vás na všechny, bratři a sestry každého stavu...a také na mládež: vezměte růženec s důvěrou opět do rukou a objevte tuto modlitbu znovu ve světle Písma, v souladu s liturgií a v kontextu každodenního života."

Mnozí z vás jste si v tyto dny odnesli z kostela letáček s nadpisem PRVNÍ SOBOTY. Arcibiskup Jan v něm připomíná, jaké milosti slíbil Ježíš těm, kdo uctívají Neposkvrněné srdce jeho Matky Panny Marie, a se smírným úmyslem pro záchranu duší slaví devět po sobě jsoucích prvních sobot měsíce. Dá se říci, že jde o pastýřský list, kterým se arcibiskup obrací na naše farnosti. Vidí ve slavení prvních sobot impulz k duchovní obnově, abychom se konkrétními skutky - v pokoře, touze po obrácení, důvěře v Boží moc a Boží lásku, nechali vést Pannou Marií ke Kristu a nasadili se pro spásu svou i našich bližních.

Rodiče děti, které už přistoupily k prvnímu sv. přijímání, věnujte pozornost informaci ve farním týdeníku. Týká se slavení prvních pátků v měsíci. Nabízíme vám pomoc ze strany katechetů.

Charita Kroměříž pořádá příští neděli 8. října bruslení pro koledníky a vedoucí Tříkrálové sbírky na zimním stadionu v Kroměříži a to od 14:00 do 16:00 hod.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.