Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1.10. 2017
Víte že ...

Člověk není atomem ztraceným v

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1.10. 2017 Tisk E-mail
sobota 30. září 2017, 23:04

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:

Ne 1. 10. 2017, 26. v mezidobí

Bože, svěřujeme do ochrany andělů strážných děti, které rozvíjejí víru svou účastí ve vyučování náboženství: Prosíme o jejich ochranu.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 1.10.2017, 26. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Přijmi, Bože, naši účast na Kristově oběti
a prostřednictvím svých svatých andělů nás chraň
v každém nebezpečí, abychom ti mohli s jejich pomocí po celý život oddaně sloužit a jednou spolu s nimi konat službu před tvou tváří v blažené věčnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, svěřujeme do ochrany andělů strážných děti, které rozvíjejí víru svou účastí ve vyučování náboženství: Prosíme o jejich ochranu.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Ranní chvály (Hymnus)

Bojuj, Michaeli svatý,
o čest Boží, zažeň války
neb tys anděl míru.
Ochraňuj lid vykoupený,
krví Páně zachráněný,
ode všeho zlého.

Zvěstuj, Gabrieli svatý,
Boží plány, jeho cesty,
neb tys posel spásy.
Veď nás všechny k pravé víře,
uč nás hlásat v Boží síle
Kristův příchod na svět.

Uzdrav, Rafaeli svatý,
naši nemoc, sešlost naši,
neb tys lékař Boží.
Přines útěchu a pomoc,
vyveď slepé z moci temnot
v nebes věčné světlo.

Kriste, andělů všech slávo,
všeho světa věčná spáso,
Králi vykoupených,
v andělů všech svatém sboru
dej, ať můžem Otci tvému
vzdávat věčně chválu.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.