Víte že ...

Láska není pouze cit. City přicházejí a odcházejí.

Celý článek..

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
úterý 26. září 2017, 16:14

Pouť ke cti sv. Mořice a druhů, mučedníků

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 15.950,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Pořad bohoslužeb o pouti:

V Kroměříži slavíme dnes pouť ke cti sv. Mořice, mučedníka, ochránce naší farnosti. Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod. V 10.15 hod. mše svatá není.

Odpoledne v 15.00 hod. je slavná mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. bude rovněž v kostele sv. Mořice.

Děkuji všem, kteří pomáhají s přípravou farní pouti. Děkuji ženám, které napekly a přinesly cukroví k poutní slavnosti a všem, kdo přinesou zpracované ovoce k ochutnávce.

Ve středu je památka sv. Vincence de Paul, kněze. Je to titulární slavnost kaple na Malém Valu.

Ve čtvrtek je slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa. Je to Výroční den jmenování Mons. Jana Graubnera arcibiskupem olomouckým. Mše svatá bude ve farním kostele v 17.00 hod. Podrobný pořad bohoslužeb je ve farním týdeníku.

V pátek slavíme svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Příští neděle je 26. v mezidobí.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul na Malém Valu srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úterý 26. září 2017 od 9.00 do 16.00. Prohlídky s výkladem budou probíhat každou celou hodinu. Těšíme se na vás!

Charita Kroměříž slaví 25. výročí založení. Při této příležitosti budou v Kroměříži k uctění ostatky sv. Jana Pavla II. - v úterý odpoledne v kapli sv. Vincence na Malém Valu, ve středu dopoledne v kostele Panny Marie. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku.

Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Z Kroměříže jedou dva autobusy. Ještě je několik volných míst. Přihlaste se v sakristii nebo ve farní kanceláři v Kroměříži. Autobusy budou odjíždět v 8.00 hod. od kostela sv. Jana Křtitele. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.

Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.