Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24.9.2017
Víte že ...
Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“.
Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24.9.2017 Tisk E-mail
neděle 24. září 2017, 00:43

Ne 24. 9. 2017, 25. v mezidobí

Bože, v novém školním roce tě prosíme za žáky, studenty, učitele a vychovatele: Ať prospívají v moudrosti a rostou ve víře a lásce.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 24. 9. 2017, 25. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem; naplň i nás láskou k tvému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života. Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, v novém školním roce tě prosíme za žáky, studenty, učitele a vychovatele: Ať prospívají v moudrosti a rostou ve víře a lásce.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Breviář, modlitba se čtením (Hymnus)

Svatý, nám milý Václave,
oči obrať k nám laskavé
a popatř na nás:
my se dnes k tobě utíkáme,
za ochranu tebe žádáme,
nezamítej nás.

Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě,
v jeho úzkosti:
nikdy nedej nám zahynouti,
ale vždycky rač vytrhnouti
ze všech těžkostí.

Měj péči o své dědictví,
tobě svěřené navždycky,
rač je chrániti,
ať nemůže zloba ďábelská
ani veškerá chytrost lidská
mu uškoditi.

V tvé u Boha přimlouvání
vždycky máme své doufání,
svatý Václave,
vyslyš hlas náš, ó zástupce náš,
pro lásku, kterou miluješ nás
v nebeské slávě.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.