Víte že ...

Neděle, „den Páně“, je hlavním dnem slavení eucharistie, protože je to den vzkříšení.

Celý článek..

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 18. září 2017, 21:43

Děkuji všem, kdo jste modlitbou a službou provázeli děkanátní setkání dětí a evangelizační festival „Hořící náměstí." Zvlášť velký dík patří organizátorům těchto akcí.

V pátek 22. září je památka sv. Mořice a druhů, mučedníků. Je to náš adorační den - tedy náš závazek vůči celé arcidiecézi a zároveň most modlitby s bohoslovci a představenými kněžského semináře. V kostele sv. Mořice bude vystavena Nejsvětější svátost ráno v 8.00 hod. Rozpis adoračních hodin je zde ve farním kostele na stolečku u vchodu. Prosím, zapište se. Ty, kteří jsou přihlášeni ve společenství „Eucharistická hodina" prosím, aby si podle možností vzali patronát nad některými hodinami adorace. Mše svatá v 17.00 hod. bude obětována za bohoslovce a představené kněžského semináře a za naše posvěcení. Adorace bude pokračovat i po mši svaté. Bude zakončena svátostným požehnáním ve 20.00 hod.

Pouť k sv. Mořici slavíme v neděli 24. září. Ranní mše sv. zůstává v 7.45 hod., ale v 10.15 hod. mše svatá nebude.

Odpoledne v 15.00 hod. bude slavná mše svatá. Hlavní celebrant: Mons. Vojtěch Šíma, děkan Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži.

Po mši svaté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu. Můžete se těšit na příjemné posezení s přáteli, občerstvení. Pro děti budou připraveny hry a soutěže.

Večerní mše svatá v 18.00 hod. bude v kostele sv. Mořice. V kostele sv. Jana mše svatá nebude. Při poutní slavnosti je možno získat plnomocné odpustky.

Prosíme ženy, aby napekly sladké a slané pečivo a přinesly na proboštství v sobotu 23. září do 16.00 hod. A zvláště muže prosíme, aby přišli na brigádu na farní dvůr v sobotu od 15 do 17 hod.

Při odpoledním posezení na zahradě bude ochutnávka marmelád a pálenek - tedy různě zpracovaného domácího ovoce. Vzorky přineste s sebou.

Milostná socha Panny Marie Fatimské, která putuje naší zemí, bude v sobotu 30. září na Svatém Hostýně. Jeden autobus je už obsazen a je objednán druhý autobus. Přihlašujte se ve farní kanceláři. Podrobnosti k pouti jsou na plakátě.

Autobus pojede také 7. října do Koclířova a 14. října na biskupské svěcení do Olomouce. Podrobnosti jsou ve farním týdeníku. Přihlašujte se rovněž ve farní kanceláři.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.