Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17.9.2017
Víte že ...

Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17.9.2017 Tisk E-mail
neděle 17. září 2017, 01:13

Ne 17. 9. 2017, 24. v mezidobí (sv. Mořic, 22.9.)

Bože, děkujeme za příklad mučedníka svatého Mořice a jeho druhů, posiluj a rozmnožuj v nás touhu, abychom z lásky k tobě věrně a statečně vyznávali víru v každodenním životě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 17. 9. 2017, 24. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Mocným působením svátostného pokrmu ovládni, Bože, celé naše nitro, aby v nás nepřevládlo naše lidské smýšlení, nýbrž božská síla této svátosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za příklad mučedníka svatého Mořice a jeho druhů, posiluj a rozmnožuj v nás touhu, abychom z lásky k tobě věrně a statečně vyznávali víru v každodenním životě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co jsem a co mám.

Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu.
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm
a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, ach se z lásky k Ježíši často modlil
a obětovat za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s Tebou chci žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.
V ní věřím, jí se klaním a jí miluji. Amen

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.