Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017
Víte že ...

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017 Tisk E-mail
neděle 10. září 2017, 00:41

Ne 10.9.2017, 23. v mezidobí

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí" a účastníky těchto setkání přitáhni blíže k sobě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 10.9.2017, 23. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Děkujeme ti, Bože, za pokrm věčného života
a prosíme tě: nauč nás čerpat z tohoto bohatého zdroje tvé milosti, jako to dělala svatá Ludmila,
a dej, ať i nám přijímání této svátosti prospívá jako duchovní lék. Skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, provázej svým požehnáním všechny, kdo připravují Děkanátní setkání dětí, které chodí
do náboženství a evangelizační festival „Hořící náměstí" a účastníky těchto setkání přitáhni blíže
k sobě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Ranní chvály (Hymnus)

Kříži věrný, ze všech stromů
vzácný strome jediný,
žádný se ti nevyrovná
listím, květem, ovocem.
Blahé dřevo, blahým hřebem
blahé drží břemeno.

Opěvujte, ústa, vavřín
v slavném boji získaný,
o skvělém vítězství kříže
pějte slavný chvalozpěv:
kterak Vykupitel světa
obětován zvítězil.

S prarodiči svedenými
Tvůrce soucit projevil:
zakázaný plod když snědli,
a tak smrti propadli,
naznačil, že jiné dřevo
vzniklou škodu napraví.

Svatý kříži, ty jsi nesl
za hřích lidstva smírný dar,
stal ses novou archou spásy
světu, který ztroskotal,
z tebe stéká k spáse světa
Beránkova svatá krev.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.