Víte že ...

Křesťanská modlitba jde až k odpuštění nepřátelům. Proměňuje učedníka tím, že ho připodobňuje jeho Mistru.

Celý článek..

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
středa 30. srpna 2017, 22:44

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 21.860,- Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať."

Dnes máte k dispozici farní týdeník TRIO EXPRES a v něm základní informace. Věnujte jim pozornost. Jsou před námi akce a setkání, které je třeba provázet modlitbou. Nás společný farní úmysl je za evangelizační festival „Hořící náměstí."

Na mši svatou v kostele sv. Mořice v neděli 3. září v 10.15 hod. zveme zvláště rodiny s dětmi. Mše svatá bude obětována za děti, školní mládež, studenty, rodiče, učitele a vychovatele. Děti, přineste si aktovky, školní brašny nebo školní pomůcky. Při mši svaté budou požehnány. Dostanete také sešitky k nedělnímu evangeliu na nový školní rok.

Adorace

Čtvrtek 31. srpna - půlhodinová adorace za kněze a kněžská povolání po večerní mši sv. v kostele sv. Mořice.

Pátek 1. září - celodenní adorace v kapli sv. Vincence (7.00 -16.00 hod.), kaple sv. Kříže od 19.30 hod.

Příležitost ke svátosti smíření:

Čtvrtek před prvním pátkem (31. 8.) - kostel Panny Marie od 9.00 do 11.00 hod.

Na první pátek v měsíci (1. 9.) - kostel sv. Mořice od 15.00 do 17.00 hod. Doporučujeme zvláště dětem, aby na začátku školního roku přišly ke svaté zpovědi.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

V pondělí 4. září bude na zahájení nového školního roku na církevních školách pro žáky, studenty i rodiče mše svatá v našem kostele svatého Mořice v 9.30 hod. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Mons. Jan Graubner.

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ Z NÁBOŽENSTVÍ

Na začátku letošního školního roku zveme všechny děti od 2. do 9. třídy přihlášené do náboženství na společné setkání dětí z celého děkanátu. Uskuteční se v Kroměříži v pátek 15. září 2017 od 9.00 hod, konec je plánován na 14.45 hod. Protože je potřeba zařídit dopravu, občerstvení i upravit podle počtu dětí program, prosíme rodiče, aby nahlásili účast dítěte svému knězi nebo katechetce do neděle 3. září. Děti z CZŠ a primy AG jsou již přihlášeny. Úhrada nákladů je v ceně 50,- Kč na účastníka, u více sourozenců přispívá farnost po dohodě s knězem.

Kdo z rodičů/prarodičů, plnoletých sourozenců či známých je ochoten 15. září pomoci na různých stanovištích, ať se přihlásí u svého kněze, každá pomoc je vítaná.

Na společné setkání se těší katecheté děkanátu Kroměříž

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.