Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3.9.2017
Víte že ...

V malých každodenních rozhodnutích,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3.9.2017 Tisk E-mail
sobota 02. září 2017, 00:00

Ne 3.9.2017, 22. v mezidobí (V sobotu 9. září bude diecézní pouť ministrantů v Uherském Brodě)

Bože, děkujeme za naše ministranty. Povolej ke službě další chlapce, aby u oltáře sloužili s pozorností a láskou a žehnej jejich vedoucím a rodičům.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 3.9.2017, 22. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za naše ministranty.
Povolej ke službě další chlapce,
aby u oltáře sloužili s pozorností a láskou
a žehnej jejich vedoucím a rodičům.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Ovocem ticha je modlitba,

ovocem modlitby je víra,

ovocem víry je láska,

ovocem lásky je služba,

ovocem služby je pokoj.

(Terezie z Kalkaty)

Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh, - snažně tě hledám, - má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo - jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. *

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, - abych viděl tvou moc a slávu. - Vždyť tvá milost je lepší než život, - mé rty tě budou chválit. *

Tak tě budu velebit ve svém životě, - v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. - Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, - plesajícími rty zajásají ústa. *

Neboť stal ses mým pomocníkem - a ve stínu tvých křídel jásám. - Má duše lne k tobě, - tvá pravice mě podpírá. *

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.