Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 27.8.2017
Víte že ...

Sdílení hmotných statků a zdrojů, z nichž vychází opravdový rozvoj,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 27.8.2017 Tisk E-mail
sobota 26. srpna 2017, 00:00

Ne 27.8.2017, 21. v mezidobí

Bože, prosíme o potřebné milosti, horlivost a lásku pro všechny lidi, kteří mohou přispět darem, modlitbou nebo pomocí na přípravě evangelizačního festivalu „Hořící náměstí".

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 27.8.2017, 21. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Prosíme tě, Bože, posiluj ve své církvi ducha, kterým jsi naplnil svatého Augustina, a dej, ať i my stále toužíme po tobě a hledáme tebe, zdroj pravé moudrosti a původce lásky. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme o potřebné milosti, horlivost a lásku pro všechny lidi, kteří mohou přispět darem, modlitbou nebo pomocí na přípravě evangelizačního festivalu „Hořící náměstí".

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Prosba manželů o požehnání

Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil
a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu. Ve svátosti manželství jsi nás nerozlučitelně spojil; prosíme tě, doprovázej nás neustále svou milostí a požehnáním. Bože svatý, ty jsi spojení muže a ženy posvětil a učinil z něho veliké tajemství, neboť manželství je obrazem jednoty tvého Krista a církve. Shlédni na nás, kteří prosí o tvou ochranu a požehnání. Dej nám lásku a mírnost; dej, ať žijeme podle příkladu svatých, dej, ať máme k sobě navzájem důvěru a úctu, ať se vždycky milujeme, jako Kristus miluje svou církev. Ať nikdy nezapomeneme, žes nás společně povolal do svého království.
Upevni nás ve víře, ať jsme věrní tobě i sobě navzájem, ať žijeme podle evangelia a vydáváme svědectví Kristu. Dej, ať dobře vychováváme
své děti a dočkáme se na nich radosti.
Dej, ať spolu žijeme šťastně; dej nám dlouhá léta, a nakonec život věčný. Amen.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.