Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 20.8.2017
Víte že ...

Člověk nezískává svou hodnotu tím, že se izoluje, ale tím, ze navazuje

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 20.8.2017 Tisk E-mail
sobota 19. srpna 2017, 00:00

Ne 20.8.2017, 20. v mezidobí (26. 8. je na Svatém Hostýně Arcidiecézní pouť rodin)

Bože, děkujeme za dar rodin a svátosti manželství. Prosíme za naše rodiče a děti, aby se jejich účastí na svátostech a náboženské výchově neustále prohluboval a rostl vztah k tobě.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 20.8.2017, 20. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností
a nade všechno, a abychom tak dosáhli toho,
že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za dar rodin a svátosti manželství. Prosíme za naše rodiče a děti, aby se jejich účastí na svátostech a náboženské výchově neustále prohluboval a rostl vztah k tobě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Ó věčná pravdo,, pravdivá lásko, láskyhodná věčnosti!.

Ty jsi můj Bůh, po tobě toužím dnem i nocí.
Jakmile jsem tě poznal, pozdvihl jsi mě, abych viděl, že je něco, co bych měl vidět. A zasáhl jsi svým mocným světlem můj slabý zrak, já jsem se zachvěl láskou i hrůzou. A shledal jsem, že jsem daleko
od tebe v krajině úplně jiné, a jako bych slyšel z výsosti tvůj hlas: „Já jsem pokrm silných, musíš růst a budeš mě požívat. Nebudeš mě však proměňovat v sebe jako pokrm pro své tělo, ale ty se budeš proměňovat ve mne."

Hledal jsem tedy způsob, jak získat sílu, potřebnou k tomu, abych tě požíval, ale nenacházel jsem dokud jsem neobjal prostředníka mezi Bobem a lidmi, člověka Krista Ježíše. Boha, který je nade všecko:
buď veleben na věky.
On mě volal a říkal:
Já jsem cesta, pravda a život; a pokrm, k jehož přijetí jsem dosud neměl sílu, spojil s tělem, neboť Slovo
se stalo tělem,
aby tvá moudrost, skrze níž jsi všechno stvořil, živila jako mléko naši dětskou slabost.

Pozdě jsem si tě zamiloval, kráso tak dávná,
a přece tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval!

(Viz.: Sv.Augustin - Vyznání)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.