Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 13.8.2017
Víte že ...

Ježíš se narodil v nuzné stáji, v chudé rodině; prvními svědky té události byli prostí pastýři. Právě v této chudobě se projevuje nebeská sláva.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 13.8.2017 Tisk E-mail
sobota 12. srpna 2017, 00:00

Ne 13.8.2017, 19 v mezidobí (Celostátní setkání mládeže, zároveň v sobotu 19. 8. jsou na toto setkání zvány rodiny s dětmi (Den s rodinami))

Pane, obdaruj mladé lidi, aby co nejlépe prožili čas milosti na Celostátním setkání mládeže v Olomouci.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 13.8.2017, 19. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii, Rodičku svého Syna, s tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení. Skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane, obdaruj mladé lidi, aby co nejlépe prožili čas milosti na Celostátním setkání mládeže v Olomouci.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Církev tě chválí a velebí, Maria; tys vyvýšena
nad sbory andělů a máš už dnes podíl
na slavném Kristově vítězství nad smrtí.

Modlitba za mládež

Pane Ježíši Kriste, Cesto, Pravdo a Živote,
prosíme tě s důvěrou a naléhavostí
za všechny mladé lidi:

Vlej do jejich srdce touhu po tobě,
dej se jim poznat jako věrný přítel,
který na ně pohlíží s láskou
a je jim na blízku ve všech vítězstvích i prohrách.
Dej každému odvahu poctivě hledat své povolání
a velkoryse odpovědět na tvé volání.
Chraň je před každým hříchem, posiluj v pokušení
a zachycuj v náruči svého milosrdenství.
Ať radostně a moudře žijí ve svobodě dětí Božích,
a všechny své hřivny, ideály a elán
investují do budování civilizace lásky.

Prosíme, ať v našich farnostech
naleznou mladí lidé láskyplné přijetí
a dobré prostředí pro svůj růst.

Upevňuj v nás víru, obnovuj naději
a rozmnožuj lásku!

Na přímluvu sv. Jana Pavla II.
žehnej organizátorům a účastníkům
Celostátního setkání mládeže v Olomouci.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.