Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 6.8.2017
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 6.8.2017 Tisk E-mail
neděle 06. srpna 2017, 00:00

Bože, děkujeme za nové biskupy. Dej jim milost, ať nám jejich horlivost dodává nadšení, ať nás povzbuzuje jejich jednání, povznáší a posiluje jejich láska a trpělivost.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 6.8.2017, 18. v mezidobí.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys při slavném proměnění svého Syna
v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru apoštolů
a ukázal, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí
za tvé děti; pomáhej nám, ať tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na jeho slávě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za nové biskupy. Dej jim milost,
ať nám jejich horlivost dodává nadšení,
ať nás povzbuzuje jejich jednání, povznáší
a posiluje jejich láska a trpělivost.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Bože našich otců, tys přivedl svatou mučednici Terezii Benediktu k poznání tvého ukřižovaného Syna a k jeho následování až k smrti; na její přímluvu dej, ať všichni lidé poznají Krista jako Spasitele
a skrze něho dojdou k věčnému patření na tebe.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Modlitba za rodiny

Bože, tys Otcem všeho na nebi i na zemi, Otče, tys Láska
a Život.
Dej, ať skrze tvého Syna Ježíše Krista, zrozeného z ženy působením Ducha Svatého, který je zdrojem lásky, každá lidská rodina na této zemi se stane skutečnou svatyní života
a lásky pro pokolení, která se stále obnovují.
Dej, ať tvoje milost řídí myšlenky a skutky manželů k dobru jejich rodin a všech rodin na světě.
Dej, ať nová pokolení naleznou v rodině pevnou oporu
pro svou lidskost a růst v pravdě a lásce.

Dej, ať nad jakoukoli slabostí a všemi krizemi,
jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska, posílená milostí svátosti manželství.
Dej, konečně, prosíme tě o to na přímluvu Svaté rodiny nazaretské, ať může církev mezi všemi národy světa úspěšně plnit své poslání v rodině a pro rodinu.
Ty, jenž jsi Život, Pravda a Láska,
v jednotě Syna a Ducha Svatého. Amen. (Jan Pavel II.)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.