Víte že ...

Křesťanská modlitba jde až k odpuštění nepřátelům. Proměňuje učedníka tím, že ho připodobňuje jeho Mistru.

Celý článek..

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 24. července 2017, 16:27

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 17.465,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Pamatujme v modlitbě na náš společný farní úmysl. Prosíme o milost obrácení, smíření a duchovní obnovy pro poutníky, kteří navštíví kostely a posvátná poutní místa.

V měsíci září začne příprava na svátost biřmování. Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali! Přihlášky si vyzvedněte v sakristii a vyplněné odevzdejte P. Josefovi, nejlépe do konce července.

Ve Zlíně začne v měsíci říjnu Kurz pastoračních pomocníků. Zájemci se mohou přihlásit do poloviny srpna. Bližší informace a přihlášky u P. Josefa.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.