Víte že ...

Víra proměňuje naši netrpělivost a naše pochybnosti

Celý článek..

14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
úterý 18. července 2017, 17:58

V průběhu slavnostní bohoslužby při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2017 byla zveřejněna jména dvou nových pomocných biskupů pro olomouckou arcidiecézi. Stali se jimi Mons. Josef Nuzík, generální vikář, a P. Antonín Basler, dosavadní kancléř arcibiskupství. Vyprošujme jim dary Ducha Svatého k jejich pastýřské službě Božímu lidu.

Příští neděle je 15. v liturgickém mezidobí. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Během prázdnin není mše svatá ve středu v kostele sv. Jana Křtitele. Ostatní bohoslužby zůstávají beze změny.

Náš společný farní úmysl je v tomto týdnu zaměřen na mládež. Provázejme mladež svými modlitbami.

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

V obou kroměřížských farnostech začne v září 2017 příprava na svátost biřmování.

Připravovat se mohou pokřtění farníci, kteří v letošním roce dosáhli (nebo dosáhnou) věku 16 let. Horní věková hranice není omezena, proto k přípravě zveme i ty starší dospělé, kteří ještě tuto svátost nepřijali!

Zájemci o sv. biřmování si mohou přihlášky vyzvednout v sakristii nebo farní kanceláři. Vyplněné přihlášky je třeba osobně odevzdat P. Josefovi - do konce července!

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.