Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 23.7.2017
Víte že ...

Křestanství nepřineslo žádné sociálně-revoluční poselství.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 23.7.2017 Tisk E-mail
sobota 22. července 2017, 23:00

Bože, prosíme, uděl milost obrácení, smíření a duchovní obnovy všem poutníkům, kteří navštíví kostely a posvátná poutní místa.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 23.7.2017, 16. v mezidobí

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Hle, stojím u dveří a klepu, praví Pán; Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst
u něho a on u mne. (Zj 3,20)

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prosíme, uděl milost obrácení, smíření
a duchovní obnovy všem poutníkům, kteří navštíví kostely a posvátná poutní místa.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení, ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání,
aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše,
aby i Ježíšův život byl patrný na našem smrtelném těle. A tak v nás pracuje smrt, ale ve vás život.
Protože máme téhož ducha víry, jak je řečeno v Písmu: 'Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil', věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před něho. Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom projevovat vděčnost k Boží oslavě.

(2 Kor 4,7-15)

Prosba o vedení

Bože, můj Pane! Prosím Tě o milost,
aby všecky moje úmysly, veškeré mé jednání
a všechny mé skutky
směřovaly čistě ke službě a chvále
tvé božské Velebnosti.
Amen. (podle sv. Ignáce)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.