Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 16.7.2017
Víte že ...

Křesťanská modlitba jde až k odpuštění nepřátelům. Proměňuje učedníka tím, že ho připodobňuje jeho Mistru.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 16.7.2017 Tisk E-mail
sobota 15. července 2017, 00:00

Bože, děkujeme za čas prázdnin a příležitosti k odpočinku. Prosíme o ochranu a bezpečí pro nás a pro děti a mládež při pobytech na letních táborech.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 16.7.2017, 15. v mezidobí

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré
a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, děkujeme za čas prázdnin a příležitosti k odpočinku. Prosíme o ochranu a bezpečí pro nás a pro děti a mládež při pobytech na letních táborech.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Kantikum Panny Marie (Lk 1,46-55)

Můj duch jásá v Bohu

Velebí * má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, *
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit *
všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. *
Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, *
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi *
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, *
pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, *
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu * i Duchu svatému,

jako byla na počátku, i nyní i vždycky *
a na věky věků. Amen.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.