Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 9.7.2017
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 9.7.2017 Tisk E-mail
sobota 08. července 2017, 00:00

Pane, rozmnož horlivost v srdcích mladých lidí a daruj jim touhu po setkání s Tebou, aby si plně uvědomili význam pozvání a co nejlépe se připravili a prožili čas milosti na Celostátním setkání mládeže v Olomouci.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 9.7.2017, 14 v mezidobí

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys poslal svatého opata Benedikta, aby jako veliký učitel duchovního života ukazoval cestu těm, kdo se zasvětili tvé službě; prosíme tě, uč i nás, abychom ničemu nedávali přednost před láskou k tobě
a velkodušně kráčeli po cestě tvých přikázání.
Skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Pane, rozmnož horlivost v srdcích mladých lidí
a daruj jim touhu po setkání s Tebou, aby si plně uvědomili význam pozvání a co nejlépe se připravili
a prožili čas milosti na Celostátním setkání mládeže v Olomouci.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitba za Celostátní setkání mládeže

v Olomouci 2017

Dobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme,
Ty nás nikdy neopouštíš.
Poslal jsi nám svého Syna,
který nám opakuje: „Nebojte se!"
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil
žít naplno a v radosti.

Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili
a opravdově prožili  
Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží, 
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.

Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů,
oroduj za nás.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.