Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 2.7.2017
Víte že ...

Boží láska nám umožňuje, abychom den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý,

Celý článek..

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 2.7.2017 Tisk E-mail
sobota 01. července 2017, 23:13

Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj a posiluj i v současnosti naši horlivost.

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 2.7.2017, 13. v mezidobí, sv. Cyrila a Metoděje, slavnost.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila
a Metoděje, aby hlásali evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji
na úmysly našeho farního společenství:

Bože, prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje jsi našim předkům udělil dar víry a křesťanské kultury života. Prosíme: rozmnožuj, upevňuj
a posiluj i v současnosti naši horlivost.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Předzpěv jsem svatého evangelia.

Jak proroci již dříve předpověděli,

Kristus přichází shromáždit národy,

neboť je světlem tohoto celého světa.

To se stalo v tomto sedmém věku.

Neb oni řekli: Slepí prohlédnou,

hluší uslyší slovo Písma.

Je tedy třeba poznat Boha.

Proto slyšte, Slované, toto:

Dar ten je věru od Boha daný,

dar Boží je to údělu na pravici,

dar duším nikdy se nekazící,

těm duším, které jej přijmou.

Matouš, Marek, Lukáš a Jan

učí všechen lid a praví:

Vy všichni, kdož svých duší krásu

vidíte a milujete a rádi byste

temnotu hříchů zapudili

a hniloby tohoto světa se zbavili

a rajský život nalezli

a unikli ohni horoucímu,

slyšte nyní svým rozumem,

slyšte všichni lidé slovanští,

slyšte Slovo, od Boha přišlo,

slovo, jež krmí lidské duše,

slovo, jež sílí srdce i rozum,

slovo to, jež vede k poznání Boha.

(Progals, zkráceno)

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.