Víte že ...

V malých každodenních rozhodnutích,

Celý článek..

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
úterý 27. června 2017, 15:12

Minulou neděli jste při sbírce na potřeby farnosti věnovali 16.805,- Kč. Všem dárcům upřímné "Pán Bůh zaplať."

Dnes večer v 18.00 hod. slavíme poutní mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

Na zakončení školního roku slaví mši svatou Arcibiskupské gymnázium v našem kostele sv. Mořice v úterý v 10.00 hod. Církevní základní škola má mši svatou v pátek v 8.00 hod. v kostele Panny Marie.

Náš společný farní úmysl se tento týden rovněž týká zakončení školního roku. Spojme se v modlitbě za učitele, vychovatele, děti a mládež. Úmysl najdete ve farním týdeníku a na lístečcích, které jsou rozdány na lavicích. Vezměte si je domů. Děkuji vám všem, kdo se k této modlitbě připojíte.

Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pořádá DĚTSKÝ DEN na zahradě nemocnice ve čtvrtek 29. června od 14 do 17 hodin. Na programu: soutěže, jízda sanitkou, skákací hrad. Všechny děti jsou srdečně zvány. Vyhrává každý. Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Rodiče, přihlaste své děti do výuky náboženství v příštím školním roce. Vyzvedněte si a včas odevzdejte přihlášky.

Také zájemci o svátost biřmování si vyzvedněte přihlášky v sakristii nebo ve farní kanceláři a osobně je odevzdejte P. Josefovi.

Posvátný Velehrad bude brzy dějištěm Národní pouti. Bohatý program pro děti i dospělé je připraven už na úterý 4. července během celého dne. V 19.30 hod. začíná „Večer lidí dobré vůle" - tradiční charitativní koncert. Hlavní poutní mše svatá je 5. července v 10.30 hod. Pro všechny, kdo přijedou osobními auty je připraveno odstavné parkoviště ve Starém Městě. Odtud se na Velehrad dostanete autobusovou kyvadlovou dopravou nebo pěšky po poutní cestě růžence.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.