Víte že ...

Lidská svoboda je ve vlastním smyslu sama sebou jen tehdy, když

Celý článek..

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
středa 21. června 2017, 16:52

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na potřeby farnosti.

Velký dík patří všem, kdo pomáhali s přípravou slavnosti Těla a Krve Páně, připravovali výzdobu, liturgii, konali pořadatelskou službu nebo jakkoliv přispěli k důstojné oslavě svátku, a to v obou našich farnostech.

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. Přijďte na mši svatou v pátek 23. června, kdy je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté bude Smírná pobožnost.

V sobotu je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V kostele sv. Jana Křtitele budeme slavit poutní mši svatou v neděli 25. června v 18.00 hod. Bude obětována za všechny, kdo v minulosti pečovali a kdo nyní pečují o kostel sv. Jana, a za dobrodince tohoto kostela.

V rámci Mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest 2017 jste v tomto týdnu srdečně zváni do našeho kostela sv. Mořice na koncerty ve čtvrtek a v pátek, vždy ve 20.00 hod. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátě.

Sestry a bratři,

na každý týden si v naší farnosti dáváme společný modlitební úmysl. Máte ho v úvodníku farního zpravodaje TRIO EXPRES a na lavicích je tento úmysl na lístečcích obohacený o vhodné modlitby. Tyto lístečky si prosím berte domů. Můžete je využít ve všední dny ve chvílích modlitby. V sobotu je kněžské svěcení. Modlíme se za kněze a nová kněžská povolání. Letos se do Teologického konviktu, který je přípravným ročníkem před seminářem přihlásili za naši diecézi 4 uchazeči. Dva jsou absolventi Arcibiskupského gymnázia: Martin Celý z Koryčan a z naší farnosti vedoucí ministrantů Josef Kvapilík. Oba jsou přijati a my máme velký úkol, abychom je na cestě ke kněžství provázeli vytrvalými modlitbami.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.