Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Farní pastorační úmysl v týdnu od 18.6.2017
Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

Farní pastorační úmysl v týdnu od 18.6.2017 Tisk E-mail
neděle 18. června 2017, 01:36

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18. 6. 2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty, kteří se ke kněžství připravují."


Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 18. 6. 2017 (11. týden v mezidobí, Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kněžské svěcení).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, tvé milosrdenství nám otvírá nekonečné poklady lásky v Srdci tvého milovaného Syna, zraněném našimi hříchy; děkujeme ti za všechno, co pro nás Kristus vykonal, a prosíme tě: dej, ať je naše oddaná služba také dostiučiněním za naše viny. Neboť on
s tebou v jednotě Ducha svatého ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve,
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Pane, prosíme za nová kněžská povolání, za osobní svatost kněží a potřebné milosti pro ty,
kteří se ke kněžství připravují.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům Božského Srdce:

1. Dám všechny potřebné milosti a požehnám jejich činnosti.

2. Potěším je ve všech jejich obtížích.

3. Hříšníci najdou v něm nevyčerpatelné milosrdenství.

4. Vlažní se stanou horlivými, horliví dokonalejšími.

5. Ochráním ty, kteří se mu zasvětí a nepřestanou ho zbožně uctívat.

6. Vepíši do svého srdce jména všech, kdo budou rozšiřovat úctu k němu.

7. Kde bude uctíván obraz mého Srdce, tam dám svůj mír
a spojím rozdvojené.

8. Ochráním rodiny, které se s důvěrou na mě obrátí v jakémkoli soužení.

9. Společnosti, které se dají pod mou ochranu, uchovám
ve svornosti a uchráním je trestů, které si zasloužili.

10. Těm, kteří pracují na spáse duší, dám milost,
že obrátí i nejzatvrzelejší.

11. Zahrnu nebeským požehnáním všechny, kteří
o mém svátku přistupují ke stolu Páně, aby odčinili urážky, kterých se mi dostává především v Nejsvětější Svátosti. (pátek po 2. neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého)

12. Má všemohoucí láska udělí všem, kdo po devět
po sobě jdoucích prvních pátků mě přijmou, milost konečného setrvání a nezemřou ve stavu nemilosti
a bez svátosti. Mé Srdce jim bude v posledním okamžiku bezpečným útočištěm.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.