Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Farní pastorační úmysl v týdnu 11. 6. 2017
Víte že ...

Boží láska nám umožňuje, abychom den po dni vytrvali ve světě, který je nedokonalý,

Celý článek..

Farní pastorační úmysl v týdnu 11. 6. 2017 Tisk E-mail
neděle 11. června 2017, 00:42

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11. 6. 2017 (Slavnost Nejsvětější Trojice,

1. svaté přijímání dětí)

Formulace úmyslu:

Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě."

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 11.6.2017 (Slavnost Nejsvětější Trojice).

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky.

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, 
ať slavíme památku tvého umučení s takovou úctou, 
aby nám účast na tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, 
a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy 
a přispěl ke spáse všech lidí.

To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Díky, Pane, za chléb a víno proměněné ve tvé Tělo 
a Krev. Kéž je v Církvi mnoho těch, kteří budou tvými živými svatostánky v dnešním světě.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

Modlitba za děti - sv. přijímání

Všemohoucí věčný Bože, Stvořiteli světa! 
Víme, že spása a milost jsou dary, které nám dáváš. Víme, že si Tvé dary nemůžeme vynutit nebo zasloužit vlastními silami. Proto Tě prosíme a spoléháme 
na laskavost, kterou nám neustále prokazuješ.

Dnes prosíme za naše děti, které již poznávají 
Tvoje dílo. V jejich srdci rozkvétá první ovoce křestní milosti, víra v našeho Pána Ježíše Krista.

Prosíme, provázej cestu našich dětí k dospělosti, 
ať vyrostou k tvému obrazu. Posiluj je k odvaze pravdivě o Tobě svědčit, a naplň jejich srdce 
Tvou láskou.

Pane Ježíši Kriste, vstal jsi z mrtvých a vstoupil 
na nebesa. Staň se v Nejsvětější Svátosti Oltářní chlebem našich dětí, ať nikdy nehladoví a nežízní. 
Ať se nechvěje jejich srdce. 
Učiň si s Otcem u nich příbytek! 
Staň se jejich jistotou. Chtějí zachovávat Tvé slovo v moudrosti a síle Ducha Svatého. Amen.


<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.