Hlavní stránka arrow Akce arrow Kompletní program Noci kostelů - Kroměříž
Víte že ...

Den co den potřebujeme menší i větší naděje,

Celý článek..
Kompletní program Noci kostelů - Kroměříž Tisk E-mail
úterý 06. června 2017, 18:29

Kompletní program Noci kostelů - Kroměříž

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Mořice

Kostel sv.  Cyrila a Metoděje v areálu PN

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

Kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ulice

Kaple sv. Vincence na Malém Valu

Církev Československá husitská - Milíčův sbor

Pravoslavný chrám sv.  Cyrila a Metoděje

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

KROMĚRÍŽ

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 - 18.00   Vyzvánění zvonů

18.00 - 19.00   Biblická poezie s hudbou

18.00 - 21.00   Prohlídka jižní věže kostela se zvonem svatého Josefa

19.00 - 20.00  Dětský pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ a jeho hosté

20.00 - 20.30   Komentovaná prohlídka kostela

20.30 - 21.00   Vystoupení pěveckého sboru Moravan

Kostel sv. Mořice

17.00 - 17.45    Mše svatá

17.50 - 18.00    Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města Kroměříže

a účastníky Noci kostelů

18.00 - 18.30    Zahájení dětí z Mateřské školy

18.00 - 23.00    MOŽNOST DUCHOVNÍHO ROZHOVORU (PO CELOU DOBU PROGRAMU)

18.30 - 23.00    Promítání krátkých filmů v Křestní kapli

18.30 - 20.00    Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice - Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM)

20.00 - 20.45    VYSTOUPENÍ MLADÉ SCHOLY

21.00 - 22.00     Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice

22.15 - 23.00     Noční varhanní koncert -                                                                                                                    Mgr. Lenka Voňková (varhany) a Irena Salvadori (flétna)

Kostel sv.  Cyrila a Metoděje v areálu PN

18.00 - 18.10     Vyzvánění zvonů

18.10 - 19.00     Vystoupení Soukromé ZUŠ D-MUSIC Kroměříž

19.00 - 20.00     Volná prohlídka

20.00 - 21.00     Adorace Nejsvětější svátosti

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 - 21.00    Prohlídka s výkladem

Kaple Arcibiskupského gymnázia (AG)

18.30 - 22.00   Periodické prohlídky kaple (Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem, a obou kaplí AG za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG. Jednotlivé prohlídky, v délce asi 30 min. probíhají v půlhodinových intervalech - první v 18.30 h, poslední 22.00 h. Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a AG.)

Kaple Povýšení sv. Kříže, Koperníkova ulice

18.00 - 19.30         Volná prohlídka kaple

20.00 - 21.30         Adorace - modlitby a zpěvy

Kaple sv. Vincence na Malém Valu

18.00             Otevření kaple sv. Vincence na Malém Valu

Volná prohlídka kaple; možnost projít brankou v HRADBĚ do kostela sv. Mořice

20.00                        Uzavření kaple

Církev Československá husitská - Milíčův sbor

18.00 -  22.00         Kostel a prostory Milíčova sboru CČSH otevřeny k prohlídce a rozhovorům

Pravoslavný chrám sv.  Cyrila a Metoděje

19.00 - 20.00         Večerní bohoslužba

20.00 - 20.30         Služba žen v prvotní církvi - přednáška

21.00 - 21.30         Volná prohlídka chrámu dle zájmu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

18.00             Otevření modlitebny, volná prohlídka

19.00                        Koncert duchovní hudby

20.00                        Pásmo fotografií ze života církve v uplynulém roce

21.00             Ukončení noci kostelů - uzavření modlitebny

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

18.00                                    Mše svatá

19.00                                    Komentovaná prohlídka + kvíz pro malé i velké aneb „Poznejte náš kostel"

19.00 - 21.00         Opisování Bible

20.00                                    Koncert Musica Camilla - krátké zastavení u barokní hudby

20.30                                    Koncert při svíčkách - Musica Camilla: gregoriánský chorál a vícehlas

21.00                         Po stopách Ježíšových Svatou zemí: přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění o cestách zemí, kde se psaly dějiny. Vyprávět bude P. Milan Palkovič, farář z Velkých Losin, průvodce po Izraeli.

Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.