Hlavní stránka arrow Nedělní ohlášky arrow Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Víte že ...

Oltář je symbolem samého Krista, přítomného jako přinesená oběť (oltář - oběť kříže) a zároveň jako nebeský pokrm, který se nám dává (oltář - eucharistický stůl).


Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO Tisk E-mail
úterý 06. června 2017, 18:22

„Pán Bůh odplať" vaši štědrost při dnešní sbírce na církevní školy v diecézi.

Příští neděli je Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Při mši svaté v 10.15 hod. přistoupí děti v naší farnosti poprvé ke svatému přijímání. Provázejme je svými modlitbami.

Zpověď dětí před prvním svatým přijímáním se koná v sobotu 10. června v 16.00 hod. ve farním kostele. Příležitosti ke zpovědi mohou využít také rodiče, kmotři a příbuzní těchto dětí.

Letos v září začne v naší farnosti příprava k přijetí svátosti biřmování. Tuto svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého, by měl přijmout každý pokřtěný. Podrobnosti, jak se na přípravu přihlásit, budou ve farním týdeníku příští týden.

Blíží se nám závěr školního roku a chceme ocenit děti, které sbíraly samolepky. Prosíme děti, přineste knížečky se samolepkami příští neděli a dejte je knězi nebo přímo paní katechetce Martině.

O této slavnosti Seslání Ducha Svatého zahajujeme ve farnosti úsilí být během celého týdne spojeni v modlitbě na společný úmysl. Otec Josef o tom píše v úvodním slově farního týdeníku. Na letáčcích, které jsou na lavicích, máte úmysl na tento týden doplněný o vhodné modlitby. Letáčky si vezměte domů. Děkujeme každému, kdo se do modlitby zapojí. Tento týden chceme prosit za návštěvníky Noci kostelů.

Také děkujeme všem, kdo pomáháte připravit a realizovat program Noci kostelů. A všechny vás srdečně zveme na tuto akci. Připravili jsme pro vás novinku: Poutnický pas s programem v našem městě. Vezměte pas všem, které chcete do našich kostelů pozvat.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.