Hlavní stránka arrow Farní pastorační úmysl arrow Farní pastorační úmysl od 4. 6. 2017
Víte že ...
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy
Celý článek..

Farní pastorační úmysl od 4. 6. 2017 Tisk E-mail
neděle 04. června 2017, 00:50

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Formulace úmyslu:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.“

Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od: 4. 6. 2017 (Slavnost Seslání Ducha Svatého)

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných 
a zapal v nich oheň své lásky.

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů 
a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. 
Prosíme o to skrze tvého Syna ...

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce, radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy 
a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji 
na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme o milosti pro všechny lidi, kteří se zúčastní Noci kostelů, k prohloubení jejich víry, horlivosti 
a lásky a milost pro ty, kteří dosud Boha nepoznali nebo jej hledají.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

SEKVENCE K DUCHU SVATÉMU

Svatý Duchu, sestup k nám, * dej své světlo temnotám, * v jasu lásky nech nás žít.

Přijď se svými dary zas, * otče chudých, mezi nás, * přijď nám srdce potěšit.

Těšiteli, buď náš host, * žij nám v srdci pro radost, * pro klid, kterým oplýváš.

Po práci nech oddychnout,* osvěž naši zprahlou pouť, * setři slzy z našich řas.

Daruj šťastný plamen svůj * věrným srdcím, pamatuj * na nás, k nimž ses naklonil.

Bez tebe jsme na zemi * ubozí a ztracení, * kořist pro tmu, pro omyl.

Smyj z nás hříchy, stopy vin, * dej svou svěžest žíznivým, * vyhoj z bolestí a ran.

Zchladlým srdcím oheň dej, * z lhostejnosti pomáhej, * odveď ze scestí a chraň.

Veď nás k ctnostem, nauč nás * dobrem naplňovat čas, * svými dary pomoz všem.

Uč nás, jak si zasloužit * šťastnou smrt. A dej nám žít * věčnou radost před Bohem.

<Předchozí

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.