Víte že ...

Kdo směřuje k Bohu, ten se nevzdaluje lidem,

Celý článek..

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Tisk E-mail
pondělí 08. května 2017, 09:04

SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ K DUCHOVNÍMU STAVU

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na křesťanská media.

Zítra je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. V kapli sv. Vincence bude mše svatá ráno v 7.00 hod.

V sobotu 13. května je Panny Marie Fatimské. Letos slavíme výročí 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Okolnosti zjevení si připomínáme i při májových pobožnostech v našem kostele sv. Mořice.

Ve čtvrtek 4. května zemřel ve Šternberku ve věku 85 let P. Max Jarosch, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v jeho rodišti - v Kravařích - v pátek 12. května v 15.00 hod. Vyprošujme mu Boží milosrdenství a odměnu věčného života.

Pracovnice našeho rodinného centra Markéta Matlochová pracuje od 1. dubna na Centru pro rodinný život při Arcibiskupství olomouckém. Hledáme, kdo nastoupí na její místo. Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž. Podrobnosti jsou na vývěsce.

V sobotu 20. května putujeme do Štípy i Zlína. Věnujte pozornost farnímu týdeníku, kde najdete podrobnosti k programu pro rodiny s dětmi. Na autobus se přihlašujte ve farní kanceláři.

Všem mladým připomínám, že se blíží Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Přihlásíte-li se do konce května, budete mít slevu a také ubytování i stravování na vysokoškolských kolejích. Kdo se budou hlásit na poslední chvíli, najdou zřejmě ubytování jen v tělocvičnách. Setkání bude probíhat od 15. do 20 srpna. V sobotu 19. srpna prožijí mladí Den s rodinami. Ano, rodiny s dětmi jsou ten den zvány do Olomouce. Rodiny, udělejte si čas, naplánujte a přijeďte na toto sekání mládeže. Bližší informace jsou na letáčcích zde v kostele.

Mladí ve spolupráci s farní radou pro vás připravili vývěsku plnou inspirací: co číst, na co se dívat, kam vyrazit? Jde o vývěsku, která je nejblíže bočnímu vchodu do kostela.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.