Víte že ...

Křesťanská modlitba jde až k odpuštění nepřátelům. Proměňuje učedníka tím, že ho připodobňuje jeho Mistru.

Celý článek..

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ Tisk E-mail
pondělí 24. dubna 2017, 12:51

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Ve farnosti sv. Mořice jste věnovali 34.510,- Kč. Pokladnička u Božího hrobu sloužila na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Vybralo 19.820,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Na Květnou neděli jste mnozí přinesli schránky s postní almužnou. Ve schránkách bylo celkem 16.914,- Kč. Prostřednictvím Charity poslouží tyto peníze lidem v nouzi a k podpoře charitního díla.

SVÁTKY V TÝDNU:

Pondělí 24. dubna - sv. Jiří, mučedníka

Úterý 25. dubna - svátek sv. Marka, evangelisty

Sobota 29. dubna - svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

Příští neděle 30. dubna je 3. neděle velikonoční.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí se uskuteční v pondělí 24. dubna v 18 hod. na vikárce.

V pondělí slaví svátek náš kaplan Jiří. Vyprošujme mu Boží požehnání.

Další informace - jako jsou výtvarné soutěže pro děti nebo nabídka duchovních setkání a poutí - to vše najdete ve farním týdeníku.

Přijměte pozvání do Kina Nadsklepí na film PSI PÁNĚ (film o dominikánech u příležitosti 800 let založení jejich řádu) a to v úterý 25. dubna v 19 hod. za příznivou cenu 60 Kč. Po filmu následuje beseda s režisérem Jonášem Vackem a jedním z dominikánů.

V sobotu 20. května pojedeme na pouť do Štípy. Je to pouť našeho a holešovského děkanátu za obnovu rodin a za kněžská a řeholní povolání. Informace jsou na plakátě. Na autobus se přihlašujte ve farní kanceláři.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.