Víte že ...

Láska není pouze cit. City přicházejí a odcházejí.

Celý článek..

KVĚTNÁ NEDĚLE Tisk E-mail
pondělí 10. dubna 2017, 22:46

Dík patří všem, kteří jste dnes přinesli schránky s postní almužnou. Kéž vám Pán vaše postní úsilí bohatě odmění.

Děkuji všem, kdo napekli a přinesli koláče a cukroví pro poutníky a kdo jste pomáhali a různým způsobem sloužili během naší pouti na Bolestný pátek.

Nahlaste nám nemocné, abychom je mohli navštívit a posloužit jim svátostmi.

Vstupujeme do Svatého týdne. Věnujte pozornost farnímu zpravodaji. Najdete v něm nejen pořad bohoslužeb o Velikonocích, ale také pozvání na adorace a chvíle společné i soukromé modlitby během svátečních dnů.

V pondělí bude mimořádně mše svatá v kostele sv. Jana večer v 17.00 hod. Po mši svaté vás studenti arcibiskupského gymnázia zvou na Křížovou cestu městem.

Využijte příležitosti ke svátosti smíření před Velikonocemi. V kostele sv. Mořice se zpovídá v pondělí, v úterý a ve středu Svatého týdne od 15.00 do 17.00 hod.

Zapište se prosím na stráž u Božího hrobu. Formulář je na stolečku u vchodu do farního kostela.

Pokladnička u Božího hrobu slouží na podporu křesťanů ve Svaté zemi, kteří jsou ve velmi obtížné situaci.

Na Hod Boží velikonoční se koná sbírka na kněžský seminář. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání pokrmů ke svátečnímu stolu.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.