Víte že ...

Oltář je symbolem samého Krista, přítomného jako přinesená oběť (oltář - oběť kříže) a zároveň jako nebeský pokrm, který se nám dává (oltář - eucharistický stůl).


3. NEDĚLE POSTNÍ Tisk E-mail
pondělí 20. března 2017, 22:59

V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský. Vyprošujme mu věčnou radost ze setkání s Kristem, kterému zasvětil svůj život zde na zemi. Pohřeb se koná v katedrále sv. Víta v Praze v sobotu 25. března v 11.00 hod.

V pondělí se liturgicky slaví slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Od r. 1654 je patronem Čech, v roce 1870 prohlášen za ochránce celé církve. Mše svatá bude ve farním kostele v 17.00 hod.

Mezigenerační Kroměříž bez hranic - tato akce se koná v našem městě v úterý 21. března. Podrobnosti jsou ve farním zpravodaji a na plakátech.

Na Křížovou cestu tento pátek v 16.30 hod. v kostele sv. Mořice zveme zvláště rodiče s dětmi, malou scholu a všechny ministranty. Křížová cesta bude obětována za rodiny. Hodinu před Křížovou cestou (od 15.30 hod.) přijďte do Rodinného centra na vyrábění jarních květináčů.

Ve zpravodaji najdete pozvání a podrobnější informace k iniciativě „24 hodin pro Pána." Jedná se o adoraci spojenou s příležitostí ke svátosti smíření. Je to nabídka zvláště pro ty, kteří váhají, nebo již dlouho u svátosti smíření nebyli a chtěli by se setkat s milosrdným Ježíšem. Zveme Vás do kostela sv. Mořice v pátek 24. března večer. Po mši svaté bude zpovídat více kněží. Současně bude adorace v Křestní kapli. Chceme vyprošovat našim bližním ochotu pokorně vyznat své hříchy a otevřít se Božímu milosrdenství. Na stolečku u bočního vchodu je rozpis na adoraci. Prosím, aby někteří z vás přijali službu a zapsali se.

V sobotu je slavnost Zvěstování Páně. Je to den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Zde ve farním kostele bude mše svatá dopoledne v 9.00 hod.

Příští neděli 26. března vchází v platnost letní čas. Pořad bohoslužeb ve farnosti zůstává beze změny.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.