Víte že ...

Rozum a víra si vzájemně pomáhají.

Celý článek..

2. NEDĚLE POSTNÍ Tisk E-mail
neděle 12. března 2017, 21:26

V pondělí 13. března je výroční den zvolení papeže Františka. Pamatujme na něj v modlitbách, o které nás často prosí a na něž spoléhá.

V úterý 7. března zemřela ve věku 95 let sestra Vilibalda Vašíčková, Milosrdná sestra sv. Kříže. Rozloučíme se s ní v pondělí 13. března v 10.00 hod. při mši svaté v kapli Povýšení sv. Kříže. Vyprošujme jí Boží milosrdenství a věčnou blaženost.

V pondělí je příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí v 18.00 hod. na vikárce.

Příští neděle 19. března je 3. neděle postní. Uskuteční se sbírka na potřeby farnosti.

Účast na Křížové cestě byla vždy záležitostí celých rodin. Rodiče, uvádějte děti do Božích tajemství a učte je spojovat svůj život s životem Kristovým. Čas konání pobožností najdete na vývěsce a ve farním zpravodaji.

Děti zveme každou neděli po mši svaté k postní nástěnce, aby ji ozdobily splněnými úkoly a přijaly úkoly na další postní týden.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.