Víte že ...

Lidská svoboda je ve vlastním smyslu sama sebou jen tehdy, když

Celý článek..

1. NEDĚLE POSTNÍ Tisk E-mail
neděle 12. března 2017, 00:00

Pozor změna v pořadu nedělních bohoslužeb!

OD 1. NEDĚLE POSTNÍ BUDE MŠE SVATÁ V KOSTELE SV. MOŘICE v 10.15 hod. Ranní mše svatá zůstává v 7.45 hod.

Dnes při mši svaté v kostele sv. Mořice v 10.15 hod. budou farnosti představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. Celá farnost ať tyto děti a jejich rodiny doprovází modlitbou.

Příprava dětí na první svaté přijímání a setkání rodičů těchto dětí bude ve farnosti sv. Mořice v pondělí 6. března v 18.00 hod. na vikárce, ve farnosti Hradisko ve středu 8. března v 18.00 hod. na faře.

Během postní doby jste zváni na pobožnosti Křížové cesty, a to v pátek v kostele sv. Mořice, ve středu a v neděli v kostele sv. Jana Křtitele. Začínáme půl hodiny přede mší svatou. Prosím, zapojte se do vedení pobožnosti. Zapište se na rozpis v sakristii farního kostela. Při pobožnostech Křížové cesty můžeme za splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.

Postní aktivita nazvaná „Postní almužna" je zaměřena na konkrétní pomoc bližním. Přemýšlejte, kdo ve vašem okolí, v naší farnosti potřebuje pomoc. Napište jejich jméno a adresu, a dejte spolu s ušetřenými penězi do postní papírové schránky. Společně v rodině se modlete za tyto potřebné. Postní schránka se bude odevzdávat na Květnou neděli.

Úmysly mší svatých na 2. čtvrtletí je možné zapisovat v sakristii kostela nebo ve farní kanceláři.

V tomto týdnu bude v pondělí Malá škola modlitby, ve čtvrtek setkání seniorů a v sobotu společenství Třetího řádu sv. Františka. Podrobnější informace máte ve farním zpravodaji.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.