Víte že ...

Nikdo nežije sám. Nikdo nehřeší sám. Nikdo nebude spasen sám.

Celý článek..

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
neděle 19. února 2017, 20:10

„Pán Bůh zaplať" za vaše dary při dnešní sbírce na „Haléř sv. Petra." Z výnosu této sbírky Svatý otec přispívá potřebným lidem kdekoli ve světě.

Dnes večer bude adorace v kostele sv. Mořice v 19.00 hod.

Rodiče dětí, které mají letos přistoupit k prvnímu sv. přijímání, zveme na úvodní setkání v pondělí 20. února v 18.00 hod. Přijďte do společenské místnosti, která je v tzv. vikárce - budově vedle farního kostela. Vstup prostředním vchodem.

Jednání členů pastorační rady farnosti se uskuteční v úterý 21. února od 19.00 hod. ve farní kanceláři.

Ve středu 22. února je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Mše svatá bude v 18.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele. Po mši svaté od 19.00 hod. se ve studentském klubu na Arcibiskupském gymnáziu koná přednáška Mgr. Ing. Martina Kvapilíka na téma „Amoris Laetitia, exhortace papeže Františka o lásce a rodině. Jste srdečně zváni.

Provázejme svými modlitbami Celostátní fórum mládeže, které se koná v závěru tohoto týdne v Olomouci.

Členové pastorační rady naší farnosti dali návrh posunout nedělní bohoslužbu, která začíná zde v kostele sv. Mořice v 10.45 hod., na 10.15 hod. Podrobnosti jsou v úvodním článku dnešního vydání farního týdeníku TRIO EXPRES. Budu rád, když mi řeknete, zda s tímto návrhem souhlasíte nebo ne.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.