Víte že ...

Věnec je od nepaměti symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako

Celý článek..

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 30. ledna 2017, 01:23

Pamatujme v modlitbě na našeho arcibiskupa Jana, který v úterý 31. ledna 2017 na svátek sv. Jana Boska slaví svůj svátek.

Vzpomeňme také na vážně nemocného kardinála Miloslava Vlka, který děkuje všem, kdo ho provázejí modlitbou.

V sobotu zemřel ve věku 94 let v klášteře sester sv. Kříže P. Radim Hložánka, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Pohřeb bude v sobotu 4. února v 10.00 hod. v Mistříně, kde dlouhá léta působil. Kéž mu Pán dá účast na liturgii nebeské.

Ve čtvrtek zemřela paní Anna Daňová. Rozloučení s ní bude ve čtvrtek 2. února při mši svaté v kostele sv. Mořice v 11.00 hod. Vyprošujme jí odměnu věčného života.

Ve čtvrtek 2. února slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to Světový den zasvěceného života.V klášterní kapli Povýšení sv. Kříže bude mše svatá v 6.30 hod. Mše  sv. v 11.30 hod. nebude. V kostele sv. Mořice bude v 17.00 hod. mše svatá za ženy a matky.

Pátek je první v měsíci a zároveň památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši svaté se bude udělovat Svatoblažejské požehnání.

Další informace máte ve farním týdeníku. Věnujte pozornost zvláště adoracím a příležitosti ke svátosti smíření.


Pastýřský list

Drazí bratři a sestry,

v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.

Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás prosím o modlitbu za kněžská povolání,

- aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým mužům,

- aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,

- aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat,

- aby rodiče dětem na cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,

- aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu mladí lidé mohli těšit.

Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje mnohonásobně.

Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat, obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.

Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí

arcibiskup Jan

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.