Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Tisk E-mail
pondělí 23. ledna 2017, 22:56

Minulou neděli při sbírce na potřeby farnosti jste věnovali 14.260,- Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať."

Děkuji všem, kdo se postarali o přípravu a zdárný průběh Farního bálu. Všem, kteří vzali na sebe různé služby, pomáhali či přispěli do programu.

Dnes večer bude adorace u sv. Mořice v 19.00 hod.

Členy pastorační a ekonomické rady zveme na jednání, které se uskuteční v úterý 24. ledna v 19.00 hod. ve společenské místnosti na vikárce.

Z nabídky, kterou máte ve farním týdeníku, vybírám dvě akce:

Všem nám musí ležet na srdci jednota křesťanů, vždyť je to výsostné přání Ježíšovo. Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů jste zváni na ekumenickou bohoslužbu ve středu 25. ledna od 17.00 hod. do Sboru Církve československé husitské na Milíčově náměstí 527/1. Kázat bude P. Josif Altman, kaplan z farnosti Panny Marie.

Mladým a rodičům dospívajících dětí připomínám víkendové setkání, které se koná 3. - 5. února na faře ve farnosti Panny Marie v Kroměříži. Přihlaste se a přijďte!

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.