Hlavní stránka arrow Společenství arrow Eucharistická hodina
Víte že ...

Křestanství nepřineslo žádné sociálně-revoluční poselství.

Celý článek..

Eucharistická hodina Tisk E-mail
pondělí 24. srpna 2015, 23:51

Jde o duchovní společenství věřících, které navazuje na historická sdružení a eucharistická bratrstva, která dříve ve farnostech existovala. Členové společenství se snaží prožít půl hodiny s  Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Snaží se být častěji na mši svaté a růst v osobním přátelství s Ježíšem. Aby jejich láska nebyla planým citem, snaží se sloužit Pánu Ježíši v potřebných se stejnou láskou, s  jakou klečí u svatostánku.

Přihlásit se může každý diecezán (laici i duchovní, dospělí i děti), nejlépe prostřednictvím své farnosti. Na každé faře je přihlašovací formulář.  Kdo uvede i e-mail, bude dostávat informace či duchovní materiály. Každý zapsaný do Knihy členů obdrží členskou knížku se svým jménem. Členská knížka nabízí několik adoračních pobožností a jednotlivých modliteb jako pomůcku k adoraci. Knížky budou rozeslány prostřednictvím otců děkanů v měsíci září. Zapojit se mohou i nemocní. Ti se snaží adorovat aspoň na dálku, ze svého lůžka.

Za živé i zemřelé členy je na začátku každého měsíce obětována mše svatá. Toto duchovní společenství je svěřeno pod mocnou ochranu svatého Jana Sarkandra.

Eucharistická hodina - dekret v PDF

Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.