Hlavní stránka arrow Akce arrow Noc kostelů 2015
Víte že ...

Láska k Bohu a láska k bližnímu se vzájemně prolínají.

Celý článek..

Noc kostelů 2015 Tisk E-mail
úterý 26. května 2015, 21:53

NOC KOSTELŮ

Kostel sv. Mořice

17.00 – 17.45   Mše svatá

17.50 – 18.00   Zvonění zvonů a požehnání pro obyvatele města

Kroměříže a účastníky Noci kostelů

18.00 – 18.30   Vystoupení dětí z Mateřské školy Mánesova

18.30                  Zahájení promítání krátkých filmů k Roku

zasvěceného života v Křestní kapli

19.00 – 19.30   Soutěž pro děti: Putování za svatými

20.00 – 21.00   Historický vývoj architektury kostela sv. Mořice –

Mgr. Jan Štětina (NPÚ KM)

21.00 – 22.00   Vystoupení Scholy Cantorum od sv. Mořice

22.15 – 23.00   Noční varhanní koncert – Mgr. Lenka Voňková

(varhany) a Irena Salvadori (flétna)

Kaple Arcibiskupského gymnázia (AG)

18.30 – 22.00   Periodické prohlídky kaple

Prohlídka chodby, která spojuje kostel sv. Mořice s gymnáziem, a obou kaplí AG za doprovodu studentů, spojená s historickým výkladem, krátkým varhanním vstupem a zpěvem scholy AG. Jednotlivé prohlídky (v délce asi 30 min.) probíhají v půlhodinových intervalech – první v 18.30 h, poslední 22.00 h.

Vstup do spojovací chodby z nádvoří mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem.

Kaple sv. Vincence na Malém Valu

18.00 – 20.00 – Otevřená kaple – volná prohlídka

Kostel sv. Jana Křtitele

17.50 – 18.00   Vyzvánění zvonů

18.00 – 19.00   Pěvecký sbor Slunečnice ZUŠ a jeho hosté

19.00 – 20.00   Biblická poezie s hudbou

20.00 – 20.30   Vystoupení malé scholy od sv. Mořice

20.30 – 21.00   Komentovaná prohlídka kostela

21.00 – 21.30   Koncert Pěveckého sboru Moravan Kroměříž

Kaple sv. Floriána, Štěchovice

18.00 – 21.00   Volná prohlídka s výkladem

Kaple sv. Kříže, Koperníkova ulice

18.00 – 18.30   P. Theodosius Florentini – osobnost stojící

na začátku řeholního společenství Sester sv. Kříže

19.00 – 19.30   Večerníček – příběhy zvířátek pro děti na dobrou

noc

20.00 – 21.15   Adorace- modlitby a zpěvy

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v areálu PN

18.00 – 18.10   Vyzvánění zvonů

18.10 – 20.00   Vernisáž obrazů MUDr. Koupila s jeho vlastním

slovem o umění s duchovní tématikou.

19.30 – 20.00   Hudební vystoupení Martina Stachoně

na klasickou kytaru

20.00 – 21.00   Adorace Nejsvětější svátosti (P. Jiří Orság)

Kostel Panny Marie v Kroměříži:

17.50        Rozezní se zvony

18.00        Mše svatá

19.00        Prohlídka kostela s průvodcem

19.30        „Popelka Nazaretská“ - Václav Renč

Literárně-hudební pásmo: účinkují děti a dospělí

z farnosti

21.00        Koncert při svíčkách - Musica Camilla (barokní hudba)

22.00        Zakončení

19.00 – 20.30   Průběžná prohlídka věže kostela

NOC KOSTELŮ

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.