Hlavní stránka arrow Akce arrow Noc kostelů 28. 5. 2010
Víte že ...

K utváření lepšího světa přispívá člověk výhradně tím,

Celý článek..
Noc kostelů 28. 5. 2010 Tisk E-mail
pátek 21. května 2010, 13:49

Noc kostelů 2010 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, 
- projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti, 
- nabídkou zakotvené křesťanské spirituality, modlitby a služby potřebným, 
- znamením živé spolupráce křesťanských církví (ekumenismus), která zaceluje rány vzniklé v minulých staletích.


Zamyšlení Mgr. Marka Jarguse, faráře v Ostravě-Radvanicích nad mottem Noci kostelů 2010

„Po celý den a po celou NOC nikdy nebudou mlčet.“ Iz 62,6 
Úkolem strážců Jeruzaléma, které má prorok Izaiáš na mysli, je vyhlížet přicházející spásu. Protože ale tito duchovní vůdcové lidu (kněží, učitelé zákona) neplnili vždy své poslání, jsou na „jeruzalémských hradbách“ ustanoveni noví strážcové, aby ve dne v noci bděli a stále připomínali Hospodina, Boha Izraele. Aby bez přestání připomínali jeho skutky, jeho vůli a jeho zaslíbení.

Jenomže jak naplňovat poslání „strážců“ a přitom jen nemoralizovat a druhé neodradit a neotrávit?! 
Noc kostelů nabízí prostor k lidskému setkání na místě, které umí povznášet lidskou duši a dává člověku možnost poodstoupit od běžných starostí. Věřím, že nás tato NOC více přiblíží k těm, pro které je křesťanství našeho typu těžce pochopitelné nebo přijatelné. Snad i zaslechneme jaký jazyk nás spojuje ve vztahu k hodnotám duchovním. A zároveň očekávám, že já sám dostanu nový impuls k tomu, abych si vážil toho, co mi můj kostel nabízí.

Líbí se mi, že se nejedná o evangelizaci za každou cenu, ale spíš o pozvání na normální návštěvu. A protože se o takové setkání u nás na severu pokoušíme poprvé, tajně doufám, že toto pozvání na naší periférii Ostravy někoho zaujme.

Převzato ze stránek:

http://www.nockostelu.cz/


<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.