Víte že ...

Pokání, které zpovědník uloží, musí brát v úvahu osobní situaci kajícníka a mít na zřeteli jeho duchovní dobro. Má, pokud možno, odpovídat závažnosti a povaze spáchaných hříchů.

Celý článek..
Kanovnický slib Tisk E-mail
pátek 21. března 2008, 10:08

Já, ........................ slibuji, že budu i nadále věrně plnit své kněžské závazky, zachovávat věrnost svaté církvi i úctu a poslušnost svému biskupovi i jeho nástupcům. Se všemi spolubratry kanovníky chci žít ve vzájemné úctě a kolegialitě.
Slibuji, že budu zachovávat stanovy Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži i starobylé a schválené zvyky tohoto chrámu, aby v něm byl náležitě oslavován náš Pán a rostlo společenství Božího lidu.
K tomu mi dopomáhej Bůh a tato svatá evangelia.

<Předchozí   Následující>

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.