Víte že ...

Člověk není atomem ztraceným v

Celý článek..
Kapitula Tisk E-mail
pátek 21. března 2008, 10:03

Kapitula je sborem kanovníků, nechť katedrální tak i kolegiátní společenstvím kněží, jimž přísluší konat slavnostní bohoslužbu (Liturgie) v katedrálním nebo kolegiátním kostele. Kapitula kromě toho plní úkoly, jimiž byla nadána právem (též Kodex kanonického práva), nebo ji pověřil těmito právy a povinnostmi diecézní biskup.

Katedrální kapituly může zákonně a dovoleně zřídit, změnit nebo zrušit Apoštolský stolec.

Kapitula se řídí vlastními stanovami (též statutem, který schválí sídelní biskup, při zachování zakladatelovy vůle (donátora) stanoví zřízení kapituly i počet kanovníků. Mimoto dále určí, které bohoslužby liturgie a další služby má kapitula a jednotliví kanovníci (kněží přináležející ke Kapitule) konat. Při dodržení ustanovení obecného práva stanoví podmínky vyžadované k platnosti a povolení jednání.

Kapitula je mimo to sborem (společenstvím) zasvěcených osob (též řeholníků) (komunita), které se podílí v Řádu a řeholních kongregací případně jiné společenosti zasvěceného života na vlastní správě a životě komunity. Základní součástí klášterů je proto také kapitulní síň.

<Předchozí

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.