Víte že ...

Den co den potřebujeme menší i větší naděje,

Celý článek..
Články
Filtr     Pořadí     Zobrazit # 
 Datum Nadpis článku
čtvrtek 14. prosince 2017, 22:16 Vánoční list 2017
pátek 27. října 2017, 00:25 FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S BISKUPEM JOSEFEM NUZÍKEM
sobota 30. září 2017, 22:45 První soboty
pondělí 10. dubna 2017, 22:49 TRIDUUM VELIKONOČNÍ, svátosti smíření
neděle 12. března 2017, 00:01 Pastýřský list
středa 01. března 2017, 21:29 Nedělní mše svaté - ZMĚNA
úterý 15. listopadu 2016, 00:47 Spolufinancovíní – Zlínský kraj
neděle 04. září 2016, 00:10 Pastýřský list k zahájení školního roku 2016
neděle 04. září 2016, 00:08 Pastýřský list k zahájení školního roku 2016
pondělí 29. srpna 2016, 23:58 Předmanželský kurz 2016/17
středa 16. března 2016, 14:26 Duchovní služba
úterý 05. května 2015, 23:51 Teologie těla
pátek 27. března 2015, 23:09 Velikonoční bohoslužby 2015
pátek 27. března 2015, 23:07 Příležitost ke svátosti smíření ve Svatém týdnu
pátek 06. února 2015, 00:29 Světový den modlitby, zamyšlení a činů proti obchodu s lidmi
pátek 06. února 2015, 00:23 Národní týden manželství
pátek 06. února 2015, 00:18 Poděkování tříkrálovým koledníkům
neděle 24. srpna 2014, 00:22 Arcibiskupský palác Olomouc
středa 18. června 2014, 22:05 Svépomocné skupiny
sobota 10. května 2014, 00:50 Svépomocná skupina
sobota 01. března 2014, 22:32 Pozvánka
úterý 04. února 2014, 19:17 Slovo arcibiskupa
úterý 14. ledna 2014, 20:05 Restaurování kamenných prvků
středa 20. listopadu 2013, 12:59 Stavební obnova a restaurování kulturních památek
pondělí 07. října 2013, 21:55 Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k volbám 2013
středa 11. září 2013, 21:19 Varhanní koncert
sobota 25. května 2013, 23:00 Zemřel P. Alois Jargus
úterý 04. prosince 2012, 19:38 "Velké varování Ježíše Krista"
pátek 26. října 2012, 21:53 Výstava o projektech PMD
pondělí 24. září 2012, 20:55 Koncert k poctě sv. Mořici
čtvrtek 07. června 2012, 22:34 Slavnostní mše Missa in honorem scti Theodori Josefa Nešvery
sobota 07. dubna 2012, 10:02 Velký pátek - Boží hrob
pátek 06. dubna 2012, 00:05 Zelený čtvrtek - Getsemanská zahrada
úterý 31. ledna 2012, 00:00 Přehled hospodaření za rok 2011
sobota 14. ledna 2012, 14:41 Restaurátorská obnova
pátek 13. ledna 2012, 18:16 Tříkrálový koncert
sobota 10. prosince 2011, 02:33 Obnova kulturních památek za finanční podpory Zlínského Kraje
pátek 25. června 2010, 13:28 Biskupové Čech a Moravy v Kroměříži
čtvrtek 03. června 2010, 08:24 Slavnost Těla a Krve Páně 2010
pondělí 05. dubna 2010, 23:21 Velikonoční triduum 2010
pondělí 08. března 2010, 12:57 Tisková konference
pondělí 08. března 2010, 07:36 Katolický týdeník o farnosti
čtvrtek 05. listopadu 2009, 00:00 Dny křesťanské kultury 2009
sobota 31. října 2009, 20:57 Proč katolicky věřit v Boha
pátek 03. dubna 2009, 01:19 VELIKONOČNÍ LIST 2009
pondělí 23. března 2009, 23:59 Job v Kvasicích
sobota 21. února 2009, 23:17 Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž
pondělí 02. února 2009, 21:27 Pastorační dům Velehrad
čtvrtek 04. prosince 2008, 12:29 Roráty 2008
čtvrtek 25. září 2008, 01:18 Živá šachová partie
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>
Výsledky 1-50 z 63
 • Farní pastorační úmysl  ( 27 články )

  Sestry a bratři,

  na jednání Farní rady jsme pozorovali, že existuje ve farnosti řada modlitebních iniciativ. Roste touha modlit se společně, a to je dobré znamení. Ve farnosti sv. Mořice jsme se rozhodli k tomuto kroku: Rádi bychom vám všem nabídli jeden úmysl, který by nás spojoval po celý týden. Úmysl bude zveřejněn v tomto farním týdeníku, budeme ho vkládat do proseb při mši svaté a v kostele sv. Mořice a sv. Jana najdete na lavicích letáček s nabídkou vhodných modliteb. Tyto lístečky si berte domů. Mohou vás provázet ve všední dny, kdy můžete využít kdykoliv chvíle k modlitbě na společný úmysl, ať už to bude soukromě, v rodině nebo ve společenství.


  Děkuji všem, kdo se na tento úmysl budete modlit. A děkuji těm, kteří připravili program Noci kostelů a kdo se zapojili (nebo ještě zapojí) do služeb v kostelech a kaplích. (Kontaktní osoba: Vít Pořízek). Kéž se nám podaří vydat pěkné svědectví a celá akce přinese požehnané duchovní plody.

 • Dětem  ( 1 článek )

  Místo pro děti

 • Rok biřmování Novéna  ( 11 články )
 • Nedělní ohlášky  ( 38 články )
 • 750. výročí chrámu sv. Mořice  ( 2 články )

  750. výročí kolegiátního chrámu sv. Mořice v Kroměříži v roce 2010

  V roce 2010 si připomeneme významné výročí chrámu sv. Mořice a města Kroměříže, kdy uplyne 750 let od založení kostela sv. Mořice. V této souvislosti obrátíme pozornost rovněž na důležitou postavu biskupa Bruna ze Schauenburku (*1205, biskupem olomouckým 1245, V 1281), který stál u zrodu kostela sv. Mořice a je v našem kostele pohřben. Jeho náhrobek byl v roce 2009 znovu zrestaurován.

  Na organizaci a přípravě duchovního, kulturního a vzdělávacího programu se podílí farnost sv. Mořice v Kroměříži, klub UNESCO v Kroměříži, NPÚ Brno, územní pracoviště Kroměříž, Arcidiecézní muzeum, pobočka Kroměříž, Česká křesťanská akademie, místní skupina Kroměříž ve spolupráci s Městem Kroměříž a Zlínským krajem.

 • Děkanátní centrum pro rodinu Kroměříž  ( 1 článek )

  Naším posláním je služba rodině. Činnost centra je zaměřena na vytváření, prohlubování a obnovu rodinných vztahů. Tím je posílen význam a postavení rodiny v naší společnosti.

 • Kázání, promluvy a úvody  ( 2 články )
 • Kolegiátní kapitula  ( 11 články )
 • Rozhovory  ( 1 článek )
  V této sekci naleznete rozhovory se zajímavými osobnostmi farnosti.
 • Víra a média  ( 5 články )
 • Duchovní cvičení  ( 4 články )
  V této sekci uveřejňujeme konání duchovních cvičení. Budeme rádi za každou pozvánku, kterou od vás obdržíme.
 • Společenství  ( 4 články )
 • Pastorační rada  ( 1 článek )
 • Svátosti  ( 6 články )
  Svátosti Nového zákona ustanovil Kristus a je jich sedm: křest, biřmování, eucharistie, pokání, pomazání nemocných, kněžství a manželství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana: díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání. Tím dostávají podobnost úseky přirozeného života a života duchovního.
  Katechismus §1210
 • Farní list Trio  ( 3 články )

  TRIO − farní list, vydává Řím. kat. farní úřad sv. Mořice v Kroměříži, Stojanovo nám.5, 767 01 Kroměříž. Tel., fax: 573 338 952. E−mail kanceláře: svmoric@svmoric.net.E−mail pro příspěvky: svmoric@svmoric.net. Redakce P. Josef Lambor, Ing. Petr Kvapilík, Ing. Eva Blešová, Eva Šafaříková. Redakce si vyhrazuje právo na krácení nebo úpravu příspěvků v případě nutnosti.

  Tisk A. Michajlovič, Kroměříž, tiskárna. NEPRODEJNÉ!

  Přihlášení uživatelé portálu mohou procházet staršími vydáními farního listu TRIO. Využijte zajímavé nabídky a zaregistrujte se.

  Nemáte účet? Vytvořte jej

 • Liturgie  ( 7 články )

  Výraz „liturgie“ znamená původně „veřejné dílo“, „služba lidu“ nebo „služba ve prospěch lidu“. V křesťanské tradici to znamená, že Boží lid má účast na Božím „díle“. Kristus, náš Vykupitel a Velekněz, skrze liturgii pokračuje ve své církvi, s ní a skrze ni v díle našeho vykoupení.
  Katechismus §1069

 • Novinky na webu  ( 14 články )
 • Zapište si do kalendáře  ( 1 článek )
  Aktuální přehled akcí farnosti.
 • Poutě  ( 4 články )

  Náboženský zvyk navštěvovat místa milosti, ostatky, zázračné obrazy světců nebo prameny, je prokázán v mnoha náboženstvích. Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známy u Řeků a Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Židé cestovali o velkých svátcích do Betelu, ke schránce úmluvy a do chrámu. Muslimové putují do Mekky, kde konají obřady haddže. V křesťanské církvi se podnikaly od 4. stol. cesty k posvátným místům v Palestině.

  Brzy putovali věřící i k hrobům apoštolů a mučedníků, a už ke konci 4. stol. horlili církevní otcové proti nepřístojnostem, které tam vznikaly. Doba křížových výprav, která představovala současně dobu putování, učinila z návštěvy Svaté země nejvyšší touhu křesťanů. Ale i kláštery a sídla mnichů, jako např. na hoře Athos, byla navštěvována jako místa milosti. Objekty uctívání byly ostatky a milostné obrazy. V další době převládla úcta mariánská, a od 19. stol. známe zázračná mariánská zjevení (viz Lurdy). Zatímco středověk znal osamocenou a také nebezpečnou pouť dokonce jako povinnost uloženou pod trestem, nabyla později na významu pouť skupinová. Od protireformace nabyly některé pouti charakteru národního kultu, např. Čenstochová v Polsku. Také ještě dnes jsou prosebné průvody se zřeknutím se pohodlí při cestování výrazem lidové zbožnosti.

  Zdroj textů: Encyklopedie

 • Akce  ( 18 články )

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.