Víte že ...

Neděle, „den Páně“, je hlavním dnem slavení eucharistie, protože je to den vzkříšení.

Celý článek..

Poutě

Náboženský zvyk navštěvovat místa milosti, ostatky, zázračné obrazy světců nebo prameny, je prokázán v mnoha náboženstvích. Poutě vznikly z víry, že modlitba na určitých svatých místech je zvláště účinná. Cesty na taková místa jsou známy u Řeků a Římanů, u Egypťanů, Peršanů a Indů. Židé cestovali o velkých svátcích do Betelu, ke schránce úmluvy a do chrámu. Muslimové putují do Mekky, kde konají obřady haddže. V křesťanské církvi se podnikaly od 4. stol. cesty k posvátným místům v Palestině.

Brzy putovali věřící i k hrobům apoštolů a mučedníků, a už ke konci 4. stol. horlili církevní otcové proti nepřístojnostem, které tam vznikaly. Doba křížových výprav, která představovala současně dobu putování, učinila z návštěvy Svaté země nejvyšší touhu křesťanů. Ale i kláštery a sídla mnichů, jako např. na hoře Athos, byla navštěvována jako místa milosti. Objekty uctívání byly ostatky a milostné obrazy. V další době převládla úcta mariánská, a od 19. stol. známe zázračná mariánská zjevení (viz Lurdy). Zatímco středověk znal osamocenou a také nebezpečnou pouť dokonce jako povinnost uloženou pod trestem, nabyla později na významu pouť skupinová. Od protireformace nabyly některé pouti charakteru národního kultu, např. Čenstochová v Polsku. Také ještě dnes jsou prosebné průvody se zřeknutím se pohodlí při cestování výrazem lidové zbožnosti.

Zdroj textů: Encyklopedie

Filtr     Pořadí     Zobrazit # 
 Datum Nadpis článku
pátek 22. dubna 2016, 00:21 Národní pouť k Božímu milosrdenství
čtvrtek 26. března 2015, 00:58 Pouť ke cti Panny Marie Bolestné
čtvrtek 29. března 2012, 00:32 Pouť ke cti Panny Marie Bolestné 2012
čtvrtek 13. ledna 2011, 22:28 Pouť ASSISI - ŘÍM – DOLOMITY 2011
 
<< Začátek < Předchozí 1 Následující > Konec >>
Výsledky 1-4 z 4

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.