Modlitby na farní pastorační úmysl v týdnu od:
Ne 13. 12. 2020, 3. adventní

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali své povolání a našli své místo v církvi i ve společnosti.

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.

Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno. A obnovíš tvář země.

Bože, tys dal svatému Janu od Kříže velkou lásku k ukřižovanému Kristu a schopnost zcela přilnout k tobě; dej, ať ho v tom následujeme a spolu s ním dosáhneme patření na tvou slávu.

Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, Matky církve, a ve spojení s eucharistickou obětí modlitby, práce,… radosti a utrpení tohoto dne, abych tak s milostí Ducha svatého a ke slávě Boha Otce zadostiučinil za hříchy a přispěl ke spáse všech lidí. To vše zvláště obětuji na úmysly našeho farního společenství:

Prosíme za mladé lidi, aby poznali a přijali …

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci…

 

Modlitba znamená, že necháváme Boha, aby se stal Bohem v nás, že se vystavujeme jeho činnosti a otvíráme se jeho působení.

Když se modlíme, necháváme Boha, aby v našem nitru konal to, co by tam chtěl konat vždy, jen kdybychom mu pro to nechali čas, volnost a příležitost…

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/

 

Ticho je velmi potřebné. Lidé, kteří se rádi modlí, milují ticho. Nemůžeme se uvést do Boží přítomnosti, nevytvoříme-li si ticho ve svém nitru a kolem sebe.

Musíme si navykat na ticho ducha, zraku a jazyka.

Bůh je přítelem ticha.

Musíme Boha najít, není však možné nacházet ho uprostřed hluku a rušného provozu.

Pohleďte, jak rostou v hlubokém tichu stromy, tráva, květiny a celá příroda, jak v tichu vycházejí a zapadají hvězdy, měsíc a slunce.

Matka Tereza z Kalkaty

https://bosekarmelitky.cz/modlitba/rekli-o-modlitbe/